loader-logo

Vies ferrates i escalada

Per que busqui pujades fortes d’adrenalina des de Can Piferrer teniu, molt properes, interesants vies ferrates: Sant Feliu de Guixols (25 km), Salenys prop de Romanyà ( a 15 km), Solius i els Carcaxents (15 km). També tenir molt propera tota l’àrea d’escalda de Solius amb vies de tots els nivells (curtetes però divertides) (15 km)

0 Points

Previous Article

Next Article